ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง