ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้วายชนม์ คุณครูเชาว์ กิมิเส ทั่วไป 6 มิ.ย. 65
2 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 13 พ.ค. 65
3 สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 ทั่วไป 14 เม.ย. 65
4 โรงเรียนนาภูพิทยาคม เชิญร่วมทอดผ้่าป่าการศึกษา เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน ทั่วไป 21 มี.ค. 65
5 โรงเรียนนาภูพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 ก.พ. 65
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ธ.ค. 64
7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเรียน ๒๑๖ ค จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ธ.ค. 64
8 นาภูพิทย์พร้อม ทั่วไป 16 พ.ย 64
9 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน On-site ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามรายละ ทั่วไป 15 พ.ย 64
10 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้ ทั่วไป 14 พ.ย 64
11 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั่วไป 6 พ.ย 64
12 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั่วไป 31 ต.ค. 64
13 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ ๒๐๑๙ และเรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั่วไป 1 ต.ค. 64
14 ประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนนาภูพิทยาคม ช่วงวันที่ 16 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ ทั่วไป 15 ก.ย. 64
15 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ เนื่องในการทดสอบความทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 24 ก.พ. 64
16 โรงเรียนนาภูพิทยาคม เชิญเข้าร่วมแข่งขันทดสอบความรู้ทางวิชาการ ทั่วไป 29 ม.ค. 64
17 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม ฉบับที่ 3/2564 ทั่วไป 16 ม.ค. 64
18 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยคม (COVID-19) ฉบับที่ 2/2564 ทั่วไป 7 ม.ค. 64
19 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยคม (COVID-19) ทั่วไป 3 ม.ค. 64
20 การป้องกันโควิด2019 ทั่วไป 24 ธ.ค. 63
21 ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 18 ธ.ค. 63
22 แลน คัก คัก ฮัก นาภู FUNRUN 2020 ทั่วไป 9 ธ.ค. 63
23 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหาร จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ธ.ค. 63
24 ตารางเรียน 1/2563 เริ่มใช้หลังสอบกลางภาค ทั่วไป 10 ก.ย. 63
25 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อกักตัวก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทั่วไป 19 มิ.ย. 63
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 เม.ย. 63
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซื้อวัสดุเพื่อยกระดับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.ย. 62
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการศึกษา โดยวิธีเฉาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.ย. 62
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ค. 62