ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เป็นวันไหว้ครูโรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 6 มิ.ย. 66
2 โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดให้มีแผนการเรียนทวิศึกษาและจัดการเรียนการสอนแล้ว 2 สัปดาห์ ทั่วไป 4 มิ.ย. 66
3 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั่วไป 3 มิ.ย. 66
4 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นวันจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียน ทั่วไป 3 มิ.ย. 66
5 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันวิสาขบูชา ทั่วไป 1 มิ.ย. 66
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ทั่วไป 31 พ.ค. 66
7 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั่วไป 30 พ.ค. 66
8 ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนนาภูพิทยาคมทุกคน ร่วมไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 29 พ.ค. 66
9 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.2566 ทั่วไป 7 พ.ค. 66
10 โรงเรียนนาภูพิมยาคมขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิสา ปานไธสง ทั่วไป 3 พ.ค. 66
11 โรงเรียนนาภูพิมยาคม ขอแจ้งกำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 3 พ.ค. 66
12 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 31 มี.ค. 66
13 ประกาศรายชื่อนักเรียนจบการศึกษา ระดับ ม.3 และ ม.6 รอบที่ 1 ทั่วไป 30 มี.ค. 66
14 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ทั่วไป 27 มี.ค. 66
15 โรงเรียนนาภูพิทยาคมจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ทั่วไป 25 มี.ค. 66
16 โรงเรียนนาภูพิทยาคม มีกิจกรรมวันที่ 25 มีนาคม 2566 โดยเป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 24 มี.ค. 66
17 โรงเรียนนาภูพิทยาคมดำเนินการจัดสรรทุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มรอยต่อระดับชั้น ม.3 ทั่วไป 16 มี.ค. 66
18 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 16 มี.ค. 66
19 สรุปจำนวนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 14 มี.ค. 66
20 กำหนดการและระเบียบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 9 มี.ค. 66
21 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ทั่วไป 8 มี.ค. 66
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ,Coding ,การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ,OBEC Content center และหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ทั่วไป 2 มี.ค. 66
23 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนนาภูพิทยาคม 2023 ทั่วไป 1 มี.ค. 66
24 พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 1 มี.ค. 66
25 โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 ทั่วไป 27 ก.พ. 66
26 กำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.พ. 66
27 กิจกรรม Open House โรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 16 ก.พ. 66
28 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ทั่วไป 13 ก.พ. 66
29 บริษัท Socialgiver x Zero Covid Thailand สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 10 ก.พ. 66
30 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 6 ก.พ. 66
31 บรรยากาศการเตรียมความพร้อม O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 6 ก.พ. 66
32 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ดำเนินการมอบทุนที่ได้รับจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา(กสศ.) จำนวน 82 ทุน ทั่วไป 6 ก.พ. 66
33 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนอีกหลายคนที่รอผลการคัดเลือกรอบต่อไป ทั่วไป 2 ก.พ. 66
34 โรงเรียนนาภูพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง โดยอาศัยกิจกรรม ทั่วไป 2 ก.พ. 66
35 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนอีกหลายคนที่รอผลการคัดเลือกรอบต่อไป ทั่วไป 25 ม.ค. 66
36 วันตรุษจีน หรือ เทศกาลตรุษจีน ถือเป็นวันปีใหม่ของคนจีนทั่วโลก เพราะตรงกับวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน และผู้ที่มีเชื้อสายจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทยนั่นเอง ทั่วไป 24 ม.ค. 66
37 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 ม.ค. 66
38 สวัสดีปีใหม่ ทั่วไป 12 ม.ค. 66
39 วันเด็กแห่งชาติ 2566 หรือ วันเด็ก 2566 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ ทั่วไป 12 ม.ค. 66
40 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ทั่วไป 12 ม.ค. 66
41 วันครูขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2500 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติครูในพระราชกิจจานุเบกษา โดยจัดตั้งสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า ?คุรุสภา? ซึ่งเป็นนิติบุคคล รวบร ทั่วไป 12 ม.ค. 66
42 โรงเรียนนาภูพิทยาคม พร้อมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ทั่วไป 31 ต.ค. 65
43 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมีความยินดียิ่งจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ทั่วไป 19 ต.ค. 65
44 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ผ่านการคัดเลือกประเมินสถานศึกษาปลอดภัยได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยมอันดับ 2 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ทั่วไป 8 ต.ค. 65
45 กำหนดการปิด - เปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียนที่ 2 ทั่วไป 3 ต.ค. 65
46 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 13 พ.ค. 65
47 สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 ทั่วไป 14 เม.ย. 65
48 โรงเรียนนาภูพิทยาคม เชิญร่วมทอดผ้่าป่าการศึกษา เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน ทั่วไป 21 มี.ค. 65
49 โรงเรียนนาภูพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 ก.พ. 65
50 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ธ.ค. 64
51 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเรียน ๒๑๖ ค จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ธ.ค. 64
52 นาภูพิทย์พร้อม ทั่วไป 16 พ.ย 64
53 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน On-site ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามรายละ ทั่วไป 15 พ.ย 64
54 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้ ทั่วไป 14 พ.ย 64
55 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั่วไป 6 พ.ย 64
56 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั่วไป 31 ต.ค. 64
57 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ ๒๐๑๙ และเรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั่วไป 1 ต.ค. 64
58 ประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนนาภูพิทยาคม ช่วงวันที่ 16 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ ทั่วไป 15 ก.ย. 64
59 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ เนื่องในการทดสอบความทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 24 ก.พ. 64
60 โรงเรียนนาภูพิทยาคม เชิญเข้าร่วมแข่งขันทดสอบความรู้ทางวิชาการ ทั่วไป 29 ม.ค. 64
61 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม ฉบับที่ 3/2564 ทั่วไป 16 ม.ค. 64
62 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยคม (COVID-19) ฉบับที่ 2/2564 ทั่วไป 7 ม.ค. 64
63 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยคม (COVID-19) ทั่วไป 3 ม.ค. 64
64 การป้องกันโควิด2019 ทั่วไป 24 ธ.ค. 63
65 ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 18 ธ.ค. 63
66 แลน คัก คัก ฮัก นาภู FUNRUN 2020 ทั่วไป 9 ธ.ค. 63
67 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหาร จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ธ.ค. 63
68 ตารางเรียน 1/2563 เริ่มใช้หลังสอบกลางภาค ทั่วไป 10 ก.ย. 63
69 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อกักตัวก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทั่วไป 19 มิ.ย. 63
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 เม.ย. 63
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซื้อวัสดุเพื่อยกระดับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.ย. 62
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการศึกษา โดยวิธีเฉาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.ย. 62
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ค. 62