• 1721118233691.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมส่งผลงงานเข้าร่วม

 • 1721105963846.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนในการทำกิจกรรมครั้งนี้

 • FB_IMG_1721023428214.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม ประกาศแจ้งกำหนดการสอบวัดผลกลางภาค 1/2567

 • เลือ่น วิทยฐานะ 3.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ

 • เลือ่น วิทยฐานะ 2.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ

 • เลือ่น วิทยฐานะ 1.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ

 • 1719397920670.jpg

  นักเรียนชุมนุม Cover Dance โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม นายมนัสชัย เทียงปา ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการ รณรงค์สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

 • วันสถาปนา 67.jpg

  ประกาศแจ้งแนวการปฏิบัติ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2567

 • 1718943201-.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

 • 1718943159-2.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร