• 1701941301-.jpg

  วันที่ 7 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 • 1701831753-1701671879346.jpg

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 งานอนามัยได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(hpv) ให้กับนักเรียนหญิง

 • 1701671881465.jpg

  รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 • 1701404052476.jpg

  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 • พ ย3.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนและพื้นที่เขตบ้านพักครู เพื่อรองรับความสะดวกในการบริหารจัดการต่อไป

 • 1700622538-66วันวชิราวุธ.jpg

  วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เป็น วันวชิราวุธ

 • 1.JPG

  โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน เพื่อการเตรียมความพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2566

 • 2.JPG

  โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ปรับสภาพแว้ดล้อมหลังการจัดกิจกรรมกีฬาภายในให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2566

 • received_684132486788354.jpeg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาและดำเนินงานตามอย่างเคร่งครัด

 • 1699445644140.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์กีฬาภายใน ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร