• 1716306141460.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าที่มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้

 • inbound8225989410977911905.jpg

  วันวิสาขบูชา

 • 1716291218820.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม มีความยินดียิ่งในการต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม

 • FB_IMG_1715778554636.jpg

  ประกาศแจ้งตารางเรียน ทุกระดับชั้น

 • Screenshot_20240515_181534_Phonto.jpg

  แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2567

 • 1715076019187.jpg

  นวัตกรรมเพื่อการดูเเลเเละช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข

 • 1711516725138.jpg

  ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

 • 1711435747538.jpg

  โรงเรียนนาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน

 • 1711435433976.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน

 • 67 ทป มีค 7.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ให้บริการสถานที่กับชุมชน เพื่อการเจัดกิจกรรมกีฬา ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร