• 1711516725138.jpg

  ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

 • 1711435747538.jpg

  โรงเรียนนาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน

 • 1711435433976.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน

 • 67 ทป มีค 7.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ให้บริการสถานที่กับชุมชน เพื่อการเจัดกิจกรรมกีฬา ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

 • Screenshot_20240318_144744_Phonto.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอขอบพระคุณตัวแทนมอบเงินจาก สพม.มหาสารคาม

 • FB_IMG_1710748810874.jpg

  วันที่ 13 มีนาคม 2567 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 พร้อมด้วยครูประจำชั้น ได้นำเงินมอบให้โรงเรียนนาภูพิทยาคม

 • Screenshot_20240318_133547_Phonto.jpg

  วันที่ 18 มีนาคม 2567 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 พร้อมด้วยครูประจำชั้น ได้นำเงินมอบให้โรงเรียนนาภูพิทยาคม

 • 1710483356232.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นม. 1 และม. 4 ประจำปีการศึกษา 2567

 • 1710776468-67 ทป มีค 4.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม โดยงานประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนได้ดูแลและมอบเงินคุ้มครองตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน เดือนมีนาคม

 • 1710776496-67 ทป มีค 5.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม โดยงานประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนได้ดูแลและมอบเงินคุ้มครองตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน เดือนมีนาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร