ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหาร

ผุ้ที่สนใจยื่นซองประมูลราคาเช่าพื้นที่ขายอาหาร 
กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูลภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  ตั้งแต่ ๑  ธันวาคม ๒๕๖๓
ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ปี ดังนี้
ที่ รายการ จำนวนร้าน ราคาประมูลเริ่มต้น
1. ข้าวราดแกงทุกชนิด คือ ข้าวสวย ราดกับข้าวชนิดต่าง ๆ และอาหารจานเดียวตามสั่ง  ยกเว้น อาหารสุก ๆ ดิบๆ ๓,๐๐๐
2. ขนมจีน  ข้าวเหนียว  ส้มตำ  ไก่ย่าง  ของทอด ๓,๐๐๐
       

หรือติดต่อที่หมายเลข  ๐๘๔-๗๙๑๙๕๒๔ , ๐๙๑-๒๓๕๑๖๑๙