กำหนดการปิด - เปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียนที่ 2

**แจ้งกำหนดการ ปิด - เปิด
**ปิดภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียนที่ 2