โรงเรียนนาภูพิทยาคมมีความยินดียิ่งจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมีความยินดียิ่งจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ภายในงานมีกิจกรรมสนุกสนานให้ร่วมมากมาย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปสร้างทางเดินเท้าเข้าโรงเรียน