กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนนาภูพิทยาคม 2023

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open house 2023 ซึ่งจัดแสดงผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีโรงเรียนประถมในตำบลนาภูเข้าร่วมอย่างมากมาย