พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนาภูพิทยาคม