ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน เป็นเงินมูลค่า 5,000 บาท

????????????วันที่ 29 มกราคม 2564 นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน เป็นเงินมูลค่า 5,000 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนนาภูพิทยาคม ที่มาโรงเรียนเช้าทุกวัน จำนวน 10 คน ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2563 ถึง 26 ม.ค. 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ที่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักเรียนทุกคนต่อไป

กดที่นี่เพื่อดูรูปภาพ