โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดพิธีมอบรางวัล สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

     วันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดพิธีมอบรางวัล สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนขั้น ป.6 และ ม.3 ที่สอบได้รับรางวัลดังกล่าว พร้อมทั้งพบปะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนชั้น ป.6 นักเรียนโรงเรียนนาภูพิทยาคม

กดที่นี่เพื่อดูรูปภาพ