ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามและคณะผู้ติดตาม การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกา

นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามและคณะผู้ติดตาม ประกอบด้วย คร.นวพรรดิ์ นามพุทธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.คร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ น.ส.อาภรณ์ สิงห์สุธรรม นักประชาสัมพันธ์ ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน