โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน นาภูพิทย์เกมส์ 2021

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนนาภูพิทยาคม นำโดย นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้ดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "นาภูพิทย์เกมส์" 2021 ได้รับเกียรติจาก นายพีรพล คงแสง เป็นประธานในพิธี การแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันขบวนพาเหรด กองเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ การแสดงกลางแจ้ง และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับนักเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/7ywF9Ht3on1FBMAC9