โรงเรียนนาภูพิทยาคม ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ระหว่างวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2565

นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้มอบหมายให้คณะครู ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ระหว่างวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ในการศึกษาต่อ ทุนการศึกษาและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ

รูปภาพเพิ่มเติม 
https://www.facebook.com/naphoopittayakhom/photos/pcb.1991238817723959/1991236401057534