โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้รับเกียรติต้อนรับ พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมขัย แม่ทัพน้อยที่ 2 (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2)ในการมอบทุนการศึกษา

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับเกียรติต้อนรับ พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมขัย แม่ทัพน้อยที่ 2 (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2)ในการมอบทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกองทัพน้อยที่ 2 จำนวน 15 ทุน เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท เพื่อร่วมสร้างโอกาส ให้อาชีพกับนักเรียนในอนาคต สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนนาภูพิทยาคม

รูปภาพเพิ่มเติม 
https://www.facebook.com/naphoopittayakhom/photos/pcb.2007549336092907/2007547349426439/