โรงเรียนนาภูพิทยาคม นำโดย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

**เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนนาภูพิทยาคม นำโดย นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565 โดยได้ชี้แจงแนวปฏิบัติให้กับนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มงาน งานฝ่ายต่างๆ และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ณ หอประชุมโรงเรียนนาภูพิทยาคม
รูปภาพเพิ่มเติม 
https://www.facebook.com/naphoopittayakhom/photos/pcb.2053832024797971/2053830501464790