โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

*วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 นางสุมัทนา ลือคำหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิยาคม เป็นประธานถวายราชสดุดี พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ภายในกิจกรรมมีรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมกลาง โรงเรียนนาภูพิทยาคม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1_2QYmxiaq8T5hjUH_Dmg1pVlP-1-9-UD?usp=sharing