รด.จิตอาสาจราจร

รด.จิตอาสาจราจร
เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. และเวลา 16.00 น. รด.จิตอาสาจราจร รร.นาภูพิทยาคม ให้ความสะดวกและการจราจรหน้าประตูโรงเรียนให้กับคณะครู นักเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางเข้าโรงเรียน 
ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กดที่นี่เพื่อดูรูปภาพ