สอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนาภูพิทยาคม นำนักศึกษาวิชาทหาร สอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ศูนย์สอบโรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม