ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวแพรวพรรณ จันทร์แก้ว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย