ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 วันวิสาขบูชา ทั่วไป 22 พ.ค. 67
2 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าที่มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ ทั่วไป 22 พ.ค. 67
3 โรงเรียนนาภูพิทยาคม มีความยินดียิ่งในการต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 21 พ.ค. 67
4 แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2567 ทั่วไป 15 พ.ค. 67
5 ประกาศแจ้งตารางเรียน ทุกระดับชั้น ทั่วไป 15 พ.ค. 67
6 นวัตกรรมเพื่อการดูเเลเเละช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ทั่วไป 7 พ.ค. 67
7 ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ทั่วไป 27 มี.ค. 67
8 โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน ทั่วไป 26 มี.ค. 67
9 โรงเรียนนาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน ทั่วไป 26 มี.ค. 67
10 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ให้บริการสถานที่กับชุมชน เพื่อการเจัดกิจกรรมกีฬา ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ทั่วไป 21 มี.ค. 67
11 วันที่ 18 มีนาคม 2567 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 พร้อมด้วยครูประจำชั้น ได้นำเงินมอบให้โรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 18 มี.ค. 67
12 วันที่ 13 มีนาคม 2567 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 พร้อมด้วยครูประจำชั้น ได้นำเงินมอบให้โรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 18 มี.ค. 67
13 โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอขอบพระคุณตัวแทนมอบเงินจาก สพม.มหาสารคาม ทั่วไป 18 มี.ค. 67
14 โรงเรียนนาภูพิทยาคม โดยงานประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนได้ดูแลและมอบเงินคุ้มครองตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน เดือนมีนาคม ทั่วไป 15 มี.ค. 67
15 โรงเรียนนาภูพิทยาคม โดยงานประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนได้ดูแลและมอบเงินคุ้มครองตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน เดือนมีนาคม ทั่วไป 15 มี.ค. 67
16 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นม. 1 และม. 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 15 มี.ค. 67
17 วันที่ 13 มีนาคม 2567 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 พร้อมด้วยครูประจำชั้น ได้นำเงินมอบให้โรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 13 มี.ค. 67
18 สรุปยอดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ช่วงวันที่ 9 -13 มีนาคม 2567 สำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 13 มี.ค. 67
19 วันที่ 11 มีนาคม 2567 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 พร้อมด้วยครูประจำชั้น ได้นำเงินมอบให้โรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 11 มี.ค. 67
20 โรงเรียนนาภูพิทยาคมยินดีต้อนรับตัวแทนบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชนสาขาพยัคฆภูมิพิสัย) ร่วมบริจาควัสดุฝึกและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนนาภูพิทยาคมต่อไป ทั่วไป 8 มี.ค. 67
21 โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอขอบพระคุณ ในการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ ทั่วไป 8 มี.ค. 67
22 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ทั่วไป 7 มี.ค. 67
23 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 6 มี.ค. 67
24 ประกาศแจ้ง ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 4 มี.ค. 67
25 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล "ศิษย์เก่าเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น" ทั่วไป 2 มี.ค. 67
26 โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จบหลักสูตรในครั้งนี้ ทั่วไป 1 มี.ค. 67
27 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีในครั้งนี้ ทั่วไป 27 ก.พ. 67
28 วันมาฆบูชา ทั่วไป 24 ก.พ. 67
29 โรงเรียนนาภูพิททยาคมประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาการ ทั่วไป 23 ก.พ. 67
30 โรงเรียนนาภุพิทยาคมได้รับการต้อนรับตัวแทนจากบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อส่งมอบอุปกรณ์สำหรับสร้างสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน ทั่วไป 22 ก.พ. 67
31 โรงเรียนนาภุพิทยาคมได้ปรับปรุง สาธารณูปโภค เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนในการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ทั่วไป 20 ก.พ. 67
32 โรงเรียนนาภูพิทยาคมยินดีต้อนรับ บุคลากรใหม่ ตำแหน่ง ธุรการ ทั่วไป 15 ก.พ. 67
33 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ทั่วไป 14 ก.พ. 67
34 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ประกาศแจ้งกำหนดการติวเข้ม O-NET ม.6 ทั่วไป 10 ก.พ. 67
35 โรงเรียนนาภูพิทยาคม กำหนดสอบแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชั้น ป.6 (ในเขตพื้นที่บริการ) ทั่วไป 9 ก.พ. 67
36 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ธุรการ ทั่วไป 8 ก.พ. 67
37 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ทำการปรับปรุงห้องเรียนให้ปลอดภัยของนักเรียน ทั่วไป 7 ก.พ. 67
38 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ดำเนินการจัดสรรทุนเสมอภาคให้นักเรียน โดยมีครูประจำชั้น ม.1/1 นางสาวสุจิตรา แพงไธสง ดำเนินการเบิกจ่ายให้นักเรียนเรียบร้อย ทั่วไป 7 ก.พ. 67
39 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ดำเนินการจัดสรรทุนเสมอภาคให้นักเรียน โดยมีครูประจำชั้น ม. 1/2 นางพรายนภา ปินะเก ดำเนินการเบิกจ่ายให้นักเรียนเรียบร้อย ทั่วไป 7 ก.พ. 67
40 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ดำเนินการจัดสรรทุนเสมอภาคให้นักเรียน โดยมีครูประจำชั้น ม.2/2 นายสดุดี จีระออน และ นางสาวแพรวพรรณ จันทร์แก้ว ดำเนินการเบิกจ่ายให้นักเรียนเรียบร้อย ทั่วไป 7 ก.พ. 67
41 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ดำเนินการจัดสรรทุนเสมอภาคให้นักเรียน โดยมีครูประจำชั้น ม.3/1 นางลลิตา ปอศิริ และ นายศรีวิกร จำปามูล ดำเนินการเบิกจ่ายให้นักเรียนเรียบร้อย ทั่วไป 7 ก.พ. 67
42 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ดำเนินการจัดสรรทุนเสมอภาคให้นักเรียน โดยมีครูประจำชั้น ม.3/2 นายมนัสชัย เทียงปา และ นางสาวลานีญา หนอสีหา ดำเนินการเบิกจ่ายให้นักเรียนเรียบร้อย ทั่วไป 7 ก.พ. 67
43 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ดำเนินการจัดสรรทุนเสมอภาคให้นักเรียน โดยมีครูประจำชั้น ม.2/1 นางสุประวีณ์ อุทปาและนายวรรณเฉลิม สุวรรณไตรย์ ดำเนินการเบิกจ่ายให้นักเรียนเรียบร้อย ทั่วไป 7 ก.พ. 67
44 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนอีกหลายคนที่รอผลการคัดเลือกต่อไป ทั่วไป 23 ม.ค. 67
45 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่ ในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างเดิม โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วไป 22 ม.ค. 67
46 คำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย ทั่วไป 12 ม.ค. 67
47 โรงเรียนนาภูพิทยาคม มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต สำหรับ ม.1 - ม.6 เพื่อประโยชน์ต่อพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นวัยรุ่น เพื่อการสังเกตอาการเบื้องต้น และนำไปสู่การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ ทั่วไป 12 ม.ค. 67
48 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ทั่วไป 11 ม.ค. 67
49 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้มอบหมายให้งานจราจรและนักศึกาวิชาทหาร ทำกิจกรรมจิตอาสาในการดูแลความเรียบร้อยการจราจรตอนเช้า บริเวณหน้าโรงเรียนโดยพร้อมเพรียง ทั่วไป 4 ม.ค. 67
50 โรงเรียนนาภูพิทยาคม โดยงานประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนได้ดูแลและมอบเงินคุ้มครองตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน 3 คน ทั่วไป 3 ม.ค. 67
51 รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ทั่วไป 3 ม.ค. 67
52 โรงเรียนนาภูพิทยาคมดำเนินการสร้างช่องทางการจราจรและการจัดเก็บจักยานยนต์ให้นักเรียน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั่วไป 3 ม.ค. 67
53 โรงเรียนนาภูพิทยาคม โดยงานประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนได้ดูแลและมอบเงินคุ้มครองตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน 3 คน ทั่วไป 20 ธ.ค. 66
54 โรงเรียนนาภูพิทยาคม โดยงานจราจรโรงเรียน งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2566 กิจกรรมจิตอาสา ได้ดำเนินการทำสีเส้น เพื่อการจัดเก็บรถจักรยานยนต์นักเรียนให้เป็นระเบียบมากขึ้น ทั่วไป 20 ธ.ค. 66
55 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 งานสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนาภูพิทยาคมด้านบุคลากร ตามโครงสร้างงาน ปีงบประมาณ 2567 ทั่วไป 13 ธ.ค. 66
56 งานสารสนเทศโรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และให้บริการข้อมูลให้กับหัวหน้างานต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในปีงบประมาณ 2567 ทั่วไป 13 ธ.ค. 66
57 วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญ ทั่วไป 10 ธ.ค. 66
58 วันที่ 7 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั่วไป 7 ธ.ค. 66
59 รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ทั่วไป 6 ธ.ค. 66
60 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 งานอนามัยได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(hpv) ให้กับนักเรียนหญิง ทั่วไป 6 ธ.ค. 66
61 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 1 ธ.ค. 66
62 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนและพื้นที่เขตบ้านพักครู เพื่อรองรับความสะดวกในการบริหารจัดการต่อไป ทั่วไป 23 พ.ย 66
63 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ปรับสภาพแว้ดล้อมหลังการจัดกิจกรรมกีฬาภายในให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2566 ทั่วไป 21 พ.ย 66
64 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน เพื่อการเตรียมความพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2566 ทั่วไป 21 พ.ย 66
65 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เป็น วันวชิราวุธ ทั่วไป 21 พ.ย 66
66 โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์กีฬาภายใน ประจำปี 2566 ทั่วไป 9 พ.ย 66
67 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาและดำเนินงานตามอย่างเคร่งครัด ทั่วไป 9 พ.ย 66
68 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ดูแลและมอบเงินคุ้มครองตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน ทั่วไป 31 ต.ค. 66
69 รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ทั่วไป 31 ต.ค. 66
70 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 30 ต.ค. 66
71 วันปิยะมหาราช ทั่วไป 19 ต.ค. 66
72 โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอแสดงความยินดีด้วย ทั่วไป 17 ต.ค. 66
73 โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ทั่วไป 17 ต.ค. 66
74 โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย ทั่วไป 14 ต.ค. 66
75 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 8 ต.ค. 66
76 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 1/2 ทั่วไป 6 ต.ค. 66
77 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 3/1 ทั่วไป 6 ต.ค. 66
78 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ทั่วไป 5 ต.ค. 66
79 การปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือนกันยายน 2566 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ทั่วไป 1 ต.ค. 66
80 ประกาศกำหนดการปิด ภาคเรียน 1 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 29 ก.ย. 66
81 โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ ทั่วไป 25 ก.ย. 66
82 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ดูแลและมอบเงินคุ้มครองตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน ทั่วไป 21 ก.ย. 66
83 การจัดสอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 20 ก.ย. 66
84 โรงเรียนนาภูพิทยาคม โดย กลุ่มบริหารวิชาการ จัดสอบวัดผลปลายภาค ทั่วไป 20 ก.ย. 66
85 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA ) ปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 19 ก.ย. 66
86 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ดูแลและมอบเงินคุ้มครองตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน ทั่วไป 12 ก.ย. 66
87 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้รับ รางวัลชมเชย ผลงานระดับประเทศ ทั่วไป 12 ก.ย. 66
88 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนนาภูพิทยาคม ร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณครูสุนันท์ บุบผามะตะนัง ทั่วไป 10 ก.ย. 66
89 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 1/1 ทั่วไป 6 ก.ย. 66
90 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ดำเนินการประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมากคำเพื่อการใช้สารเคมีในการควบคุมยุงลายทั้งในภาวะระบาดและไม่ระบาดในรูปแบบการใช้เครื่องพ่นภายในโรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 5 ก.ย. 66
91 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 3/2 ทั่วไป 4 ก.ย. 66
92 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 3/1 ทั่วไป 4 ก.ย. 66
93 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 2/2 ทั่วไป 4 ก.ย. 66
94 รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ทั่วไป 4 ก.ย. 66
95 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 2/1 ทั่วไป 30 ส.ค. 66
96 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม ทั่วไป 29 ส.ค. 66
97 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม ทั่วไป 29 ส.ค. 66
98 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม ทั่วไป 29 ส.ค. 66
99 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม ทั่วไป 29 ส.ค. 66
100 โรงเรียนนาภูพิทยาคม มีความยินดียิ่งที่ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชังประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพกายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 ส.ค. 66
101 ขอเชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั่วไป 17 ส.ค. 66
102 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม ฉบับที่ 1 ทั่วไป 16 ส.ค. 66
103 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม ฉบับที่ 2 ทั่วไป 16 ส.ค. 66
104 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม ฉบับที่ 3 ทั่วไป 16 ส.ค. 66
105 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 11 ส.ค. 66
106 ขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม วันอาเซียน ASEAN DAY ทั่วไป 9 ส.ค. 66
107 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั่วไป 8 ส.ค. 66
108 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบแจ้งเหตุของ MOE Safety Center ทั่วไป 5 ส.ค. 66
109 วีดีโอแนะนำ การใช้งานระบบ MOE Safety Center เพื่อเป็นการสื่อสารและเข้าใจง่ายขึ้น ทั่วไป 5 ส.ค. 66
110 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับครู เนื่องในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2565 - 2566 ทั่วไป 3 ส.ค. 66
111 ประกาศแจ้งกำหนดการ ตัดการเรียนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั่วไป 25 ก.ค. 66
112 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน โรงเรียนนาภูพิทยาคม อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำ ทั่วไป 25 ก.ค. 66
113 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทั่วไป 4 ก.ค. 66
114 " ไทยมีงานทำ " รวมงานรัฐบาล - เอกชน ทั่วไป 4 ก.ค. 66
115 วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทั่วไป 28 มิ.ย. 66
116 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 21 มิ.ย. 66
117 วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอร่วมต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดที่ส่งผลเสียกับตนเองและคนรอบข้าง ทั่วไป 21 มิ.ย. 66
118 วันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการอัคคีภัยป้องกันได้ต้องใส่ใจอย่าประมาท ทั่วไป 16 มิ.ย. 66
119 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการกำจัดยุงลายเพื่อป้องโรคที่เกิดจากยุง ทั่วไป 16 มิ.ย. 66
120 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 15 มิ.ย. 66
121 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เชิญชวนศิษย์เก่า นักเรียนปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 6 มิ.ย. 66
122 โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดให้มีแผนการเรียนทวิศึกษาและจัดการเรียนการสอนแล้ว 2 สัปดาห์ ทั่วไป 4 มิ.ย. 66
123 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั่วไป 3 มิ.ย. 66
124 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นวันจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียน ทั่วไป 3 มิ.ย. 66
125 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันวิสาขบูชา ทั่วไป 1 มิ.ย. 66
126 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ทั่วไป 31 พ.ค. 66
127 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั่วไป 30 พ.ค. 66
128 ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนนาภูพิทยาคมทุกคน ร่วมไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 29 พ.ค. 66
129 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.2566 ทั่วไป 7 พ.ค. 66
130 โรงเรียนนาภูพิมยาคมขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิสา ปานไธสง ทั่วไป 3 พ.ค. 66
131 โรงเรียนนาภูพิมยาคม ขอแจ้งกำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 3 พ.ค. 66
132 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 31 มี.ค. 66
133 ประกาศรายชื่อนักเรียนจบการศึกษา ระดับ ม.3 และ ม.6 รอบที่ 1 ทั่วไป 30 มี.ค. 66
134 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ทั่วไป 27 มี.ค. 66
135 โรงเรียนนาภูพิทยาคมจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ทั่วไป 25 มี.ค. 66
136 โรงเรียนนาภูพิทยาคม มีกิจกรรมวันที่ 25 มีนาคม 2566 โดยเป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 24 มี.ค. 66
137 โรงเรียนนาภูพิทยาคมดำเนินการจัดสรรทุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มรอยต่อระดับชั้น ม.3 ทั่วไป 16 มี.ค. 66
138 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 16 มี.ค. 66
139 สรุปจำนวนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 14 มี.ค. 66
140 กำหนดการและระเบียบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 9 มี.ค. 66
141 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ทั่วไป 8 มี.ค. 66
142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ,Coding ,การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ,OBEC Content center และหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ทั่วไป 2 มี.ค. 66
143 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนนาภูพิทยาคม 2023 ทั่วไป 1 มี.ค. 66
144 พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 1 มี.ค. 66
145 โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 ทั่วไป 27 ก.พ. 66
146 กำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.พ. 66
147 กิจกรรม Open House โรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 16 ก.พ. 66
148 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ทั่วไป 13 ก.พ. 66
149 บริษัท Socialgiver x Zero Covid Thailand สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 10 ก.พ. 66
150 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 6 ก.พ. 66
151 บรรยากาศการเตรียมความพร้อม O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 6 ก.พ. 66
152 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ดำเนินการมอบทุนที่ได้รับจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา(กสศ.) จำนวน 82 ทุน ทั่วไป 6 ก.พ. 66
153 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนอีกหลายคนที่รอผลการคัดเลือกรอบต่อไป ทั่วไป 2 ก.พ. 66
154 โรงเรียนนาภูพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง โดยอาศัยกิจกรรม ทั่วไป 2 ก.พ. 66
155 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนอีกหลายคนที่รอผลการคัดเลือกรอบต่อไป ทั่วไป 25 ม.ค. 66
156 วันตรุษจีน หรือ เทศกาลตรุษจีน ถือเป็นวันปีใหม่ของคนจีนทั่วโลก เพราะตรงกับวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน และผู้ที่มีเชื้อสายจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทยนั่นเอง ทั่วไป 24 ม.ค. 66
157 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 ม.ค. 66
158 สวัสดีปีใหม่ ทั่วไป 12 ม.ค. 66
159 วันเด็กแห่งชาติ 2566 หรือ วันเด็ก 2566 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ ทั่วไป 12 ม.ค. 66
160 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ทั่วไป 12 ม.ค. 66
161 วันครูขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2500 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติครูในพระราชกิจจานุเบกษา โดยจัดตั้งสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า ?คุรุสภา? ซึ่งเป็นนิติบุคคล รวบร ทั่วไป 12 ม.ค. 66
162 โรงเรียนนาภูพิทยาคม พร้อมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ทั่วไป 31 ต.ค. 65
163 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมีความยินดียิ่งจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ทั่วไป 19 ต.ค. 65
164 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ผ่านการคัดเลือกประเมินสถานศึกษาปลอดภัยได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยมอันดับ 2 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ทั่วไป 8 ต.ค. 65
165 กำหนดการปิด - เปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียนที่ 2 ทั่วไป 3 ต.ค. 65
166 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 13 พ.ค. 65
167 สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 ทั่วไป 14 เม.ย. 65
168 โรงเรียนนาภูพิทยาคม เชิญร่วมทอดผ้่าป่าการศึกษา เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน ทั่วไป 21 มี.ค. 65
169 โรงเรียนนาภูพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 ก.พ. 65
170 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ธ.ค. 64
171 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเรียน ๒๑๖ ค จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ธ.ค. 64
172 นาภูพิทย์พร้อม ทั่วไป 16 พ.ย 64
173 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน On-site ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามรายละ ทั่วไป 15 พ.ย 64
174 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้ ทั่วไป 14 พ.ย 64
175 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั่วไป 6 พ.ย 64
176 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั่วไป 31 ต.ค. 64
177 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ ๒๐๑๙ และเรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั่วไป 1 ต.ค. 64
178 ประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนนาภูพิทยาคม ช่วงวันที่ 16 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ ทั่วไป 15 ก.ย. 64
179 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ เนื่องในการทดสอบความทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 24 ก.พ. 64
180 โรงเรียนนาภูพิทยาคม เชิญเข้าร่วมแข่งขันทดสอบความรู้ทางวิชาการ ทั่วไป 29 ม.ค. 64
181 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม ฉบับที่ 3/2564 ทั่วไป 16 ม.ค. 64
182 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยคม (COVID-19) ฉบับที่ 2/2564 ทั่วไป 7 ม.ค. 64
183 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยคม (COVID-19) ทั่วไป 3 ม.ค. 64
184 การป้องกันโควิด2019 ทั่วไป 24 ธ.ค. 63
185 ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 18 ธ.ค. 63
186 แลน คัก คัก ฮัก นาภู FUNRUN 2020 ทั่วไป 9 ธ.ค. 63
187 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหาร จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ธ.ค. 63
188 ตารางเรียน 1/2563 เริ่มใช้หลังสอบกลางภาค ทั่วไป 10 ก.ย. 63
189 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อกักตัวก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทั่วไป 19 มิ.ย. 63
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 เม.ย. 63
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซื้อวัสดุเพื่อยกระดับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.ย. 62
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการศึกษา โดยวิธีเฉาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.ย. 62
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ค. 62