ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 วันที่ 7 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั่วไป 7 ธ.ค. 66
2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ทั่วไป 6 ธ.ค. 66
3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 งานอนามัยได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(hpv) ให้กับนักเรียนหญิง ทั่วไป 6 ธ.ค. 66
4 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 1 ธ.ค. 66
5 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนและพื้นที่เขตบ้านพักครู เพื่อรองรับความสะดวกในการบริหารจัดการต่อไป ทั่วไป 23 พ.ย 66
6 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ปรับสภาพแว้ดล้อมหลังการจัดกิจกรรมกีฬาภายในให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2566 ทั่วไป 21 พ.ย 66
7 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน เพื่อการเตรียมความพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2566 ทั่วไป 21 พ.ย 66
8 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เป็น วันวชิราวุธ ทั่วไป 21 พ.ย 66
9 โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์กีฬาภายใน ประจำปี 2566 ทั่วไป 9 พ.ย 66
10 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาและดำเนินงานตามอย่างเคร่งครัด ทั่วไป 9 พ.ย 66
11 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ดูแลและมอบเงินคุ้มครองตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน ทั่วไป 31 ต.ค. 66
12 รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ทั่วไป 31 ต.ค. 66
13 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 30 ต.ค. 66
14 วันปิยะมหาราช ทั่วไป 19 ต.ค. 66
15 โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอแสดงความยินดีด้วย ทั่วไป 17 ต.ค. 66
16 โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ทั่วไป 17 ต.ค. 66
17 โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย ทั่วไป 14 ต.ค. 66
18 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 8 ต.ค. 66
19 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 1/2 ทั่วไป 6 ต.ค. 66
20 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 3/1 ทั่วไป 6 ต.ค. 66
21 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ทั่วไป 5 ต.ค. 66
22 การปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือนกันยายน 2566 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ทั่วไป 1 ต.ค. 66
23 ประกาศกำหนดการปิด ภาคเรียน 1 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 29 ก.ย. 66
24 โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ ทั่วไป 25 ก.ย. 66
25 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ดูแลและมอบเงินคุ้มครองตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน ทั่วไป 21 ก.ย. 66
26 การจัดสอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 20 ก.ย. 66
27 โรงเรียนนาภูพิทยาคม โดย กลุ่มบริหารวิชาการ จัดสอบวัดผลปลายภาค ทั่วไป 20 ก.ย. 66
28 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA ) ปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 19 ก.ย. 66
29 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ดูแลและมอบเงินคุ้มครองตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน ทั่วไป 12 ก.ย. 66
30 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้รับ รางวัลชมเชย ผลงานระดับประเทศ ทั่วไป 12 ก.ย. 66
31 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนนาภูพิทยาคม ร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณครูสุนันท์ บุบผามะตะนัง ทั่วไป 10 ก.ย. 66
32 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 1/1 ทั่วไป 6 ก.ย. 66
33 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ดำเนินการประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมากคำเพื่อการใช้สารเคมีในการควบคุมยุงลายทั้งในภาวะระบาดและไม่ระบาดในรูปแบบการใช้เครื่องพ่นภายในโรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 5 ก.ย. 66
34 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 3/2 ทั่วไป 4 ก.ย. 66
35 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 3/1 ทั่วไป 4 ก.ย. 66
36 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 2/2 ทั่วไป 4 ก.ย. 66
37 รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ทั่วไป 4 ก.ย. 66
38 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมอบเงินทุนการศึกษาโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 2/1 ทั่วไป 30 ส.ค. 66
39 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม ทั่วไป 29 ส.ค. 66
40 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม ทั่วไป 29 ส.ค. 66
41 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม ทั่วไป 29 ส.ค. 66
42 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม ทั่วไป 29 ส.ค. 66
43 โรงเรียนนาภูพิทยาคม มีความยินดียิ่งที่ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชังประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพกายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 ส.ค. 66
44 ขอเชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั่วไป 17 ส.ค. 66
45 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม ฉบับที่ 1 ทั่วไป 16 ส.ค. 66
46 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม ฉบับที่ 2 ทั่วไป 16 ส.ค. 66
47 ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม ฉบับที่ 3 ทั่วไป 16 ส.ค. 66
48 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 11 ส.ค. 66
49 ขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม วันอาเซียน ASEAN DAY ทั่วไป 9 ส.ค. 66
50 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั่วไป 8 ส.ค. 66
51 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบแจ้งเหตุของ MOE Safety Center ทั่วไป 5 ส.ค. 66
52 วีดีโอแนะนำ การใช้งานระบบ MOE Safety Center เพื่อเป็นการสื่อสารและเข้าใจง่ายขึ้น ทั่วไป 5 ส.ค. 66
53 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับครู เนื่องในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2565 - 2566 ทั่วไป 3 ส.ค. 66
54 ประกาศแจ้งกำหนดการ ตัดการเรียนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั่วไป 25 ก.ค. 66
55 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน โรงเรียนนาภูพิทยาคม อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำ ทั่วไป 25 ก.ค. 66
56 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทั่วไป 4 ก.ค. 66
57 " ไทยมีงานทำ " รวมงานรัฐบาล - เอกชน ทั่วไป 4 ก.ค. 66
58 วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทั่วไป 28 มิ.ย. 66
59 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 21 มิ.ย. 66
60 วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอร่วมต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดที่ส่งผลเสียกับตนเองและคนรอบข้าง ทั่วไป 21 มิ.ย. 66
61 วันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการอัคคีภัยป้องกันได้ต้องใส่ใจอย่าประมาท ทั่วไป 16 มิ.ย. 66
62 โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการกำจัดยุงลายเพื่อป้องโรคที่เกิดจากยุง ทั่วไป 16 มิ.ย. 66
63 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 15 มิ.ย. 66
64 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เชิญชวนศิษย์เก่า นักเรียนปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 6 มิ.ย. 66
65 โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดให้มีแผนการเรียนทวิศึกษาและจัดการเรียนการสอนแล้ว 2 สัปดาห์ ทั่วไป 4 มิ.ย. 66
66 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั่วไป 3 มิ.ย. 66
67 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นวันจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียน ทั่วไป 3 มิ.ย. 66
68 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันวิสาขบูชา ทั่วไป 1 มิ.ย. 66
69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ทั่วไป 31 พ.ค. 66
70 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั่วไป 30 พ.ค. 66
71 ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนนาภูพิทยาคมทุกคน ร่วมไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 29 พ.ค. 66
72 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.2566 ทั่วไป 7 พ.ค. 66
73 โรงเรียนนาภูพิมยาคมขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิสา ปานไธสง ทั่วไป 3 พ.ค. 66
74 โรงเรียนนาภูพิมยาคม ขอแจ้งกำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 3 พ.ค. 66
75 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 31 มี.ค. 66
76 ประกาศรายชื่อนักเรียนจบการศึกษา ระดับ ม.3 และ ม.6 รอบที่ 1 ทั่วไป 30 มี.ค. 66
77 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ทั่วไป 27 มี.ค. 66
78 โรงเรียนนาภูพิทยาคมจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ทั่วไป 25 มี.ค. 66
79 โรงเรียนนาภูพิทยาคม มีกิจกรรมวันที่ 25 มีนาคม 2566 โดยเป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 24 มี.ค. 66
80 โรงเรียนนาภูพิทยาคมดำเนินการจัดสรรทุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มรอยต่อระดับชั้น ม.3 ทั่วไป 16 มี.ค. 66
81 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 16 มี.ค. 66
82 สรุปจำนวนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 14 มี.ค. 66
83 กำหนดการและระเบียบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 9 มี.ค. 66
84 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ทั่วไป 8 มี.ค. 66
85 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ,Coding ,การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ,OBEC Content center และหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ทั่วไป 2 มี.ค. 66
86 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนนาภูพิทยาคม 2023 ทั่วไป 1 มี.ค. 66
87 พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 1 มี.ค. 66
88 โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 ทั่วไป 27 ก.พ. 66
89 กำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.พ. 66
90 กิจกรรม Open House โรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 16 ก.พ. 66
91 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ทั่วไป 13 ก.พ. 66
92 บริษัท Socialgiver x Zero Covid Thailand สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนนาภูพิทยาคม ทั่วไป 10 ก.พ. 66
93 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 6 ก.พ. 66
94 บรรยากาศการเตรียมความพร้อม O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 6 ก.พ. 66
95 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ดำเนินการมอบทุนที่ได้รับจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา(กสศ.) จำนวน 82 ทุน ทั่วไป 6 ก.พ. 66
96 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนอีกหลายคนที่รอผลการคัดเลือกรอบต่อไป ทั่วไป 2 ก.พ. 66
97 โรงเรียนนาภูพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง โดยอาศัยกิจกรรม ทั่วไป 2 ก.พ. 66
98 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนอีกหลายคนที่รอผลการคัดเลือกรอบต่อไป ทั่วไป 25 ม.ค. 66
99 วันตรุษจีน หรือ เทศกาลตรุษจีน ถือเป็นวันปีใหม่ของคนจีนทั่วโลก เพราะตรงกับวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน และผู้ที่มีเชื้อสายจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทยนั่นเอง ทั่วไป 24 ม.ค. 66
100 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 ม.ค. 66
101 สวัสดีปีใหม่ ทั่วไป 12 ม.ค. 66
102 วันเด็กแห่งชาติ 2566 หรือ วันเด็ก 2566 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ ทั่วไป 12 ม.ค. 66
103 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ทั่วไป 12 ม.ค. 66
104 วันครูขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2500 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติครูในพระราชกิจจานุเบกษา โดยจัดตั้งสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า ?คุรุสภา? ซึ่งเป็นนิติบุคคล รวบร ทั่วไป 12 ม.ค. 66
105 โรงเรียนนาภูพิทยาคม พร้อมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ทั่วไป 31 ต.ค. 65
106 โรงเรียนนาภูพิทยาคมมีความยินดียิ่งจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ทั่วไป 19 ต.ค. 65
107 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ผ่านการคัดเลือกประเมินสถานศึกษาปลอดภัยได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยมอันดับ 2 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ทั่วไป 8 ต.ค. 65
108 กำหนดการปิด - เปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียนที่ 2 ทั่วไป 3 ต.ค. 65
109 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 13 พ.ค. 65
110 สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 ทั่วไป 14 เม.ย. 65
111 โรงเรียนนาภูพิทยาคม เชิญร่วมทอดผ้่าป่าการศึกษา เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน ทั่วไป 21 มี.ค. 65
112 โรงเรียนนาภูพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 ก.พ. 65
113 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ธ.ค. 64
114 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเรียน ๒๑๖ ค จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ธ.ค. 64
115 นาภูพิทย์พร้อม ทั่วไป 16 พ.ย 64
116 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน On-site ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามรายละ ทั่วไป 15 พ.ย 64
117 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้ ทั่วไป 14 พ.ย 64
118 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั่วไป 6 พ.ย 64
119 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั่วไป 31 ต.ค. 64
120 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ ๒๐๑๙ และเรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั่วไป 1 ต.ค. 64
121 ประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนนาภูพิทยาคม ช่วงวันที่ 16 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ ทั่วไป 15 ก.ย. 64
122 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ เนื่องในการทดสอบความทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 24 ก.พ. 64
123 โรงเรียนนาภูพิทยาคม เชิญเข้าร่วมแข่งขันทดสอบความรู้ทางวิชาการ ทั่วไป 29 ม.ค. 64
124 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม ฉบับที่ 3/2564 ทั่วไป 16 ม.ค. 64
125 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยคม (COVID-19) ฉบับที่ 2/2564 ทั่วไป 7 ม.ค. 64
126 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยคม (COVID-19) ทั่วไป 3 ม.ค. 64
127 การป้องกันโควิด2019 ทั่วไป 24 ธ.ค. 63
128 ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 18 ธ.ค. 63
129 แลน คัก คัก ฮัก นาภู FUNRUN 2020 ทั่วไป 9 ธ.ค. 63
130 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหาร จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ธ.ค. 63
131 ตารางเรียน 1/2563 เริ่มใช้หลังสอบกลางภาค ทั่วไป 10 ก.ย. 63
132 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อกักตัวก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทั่วไป 19 มิ.ย. 63
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 เม.ย. 63
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซื้อวัสดุเพื่อยกระดับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.ย. 62
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการศึกษา โดยวิธีเฉาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.ย. 62
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ค. 62