พันธกิจ

โรงเรียนนาภูพิทยาคม
เลขที่ 15 หมู่ที่ 15 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
โทรศัพท์ 043992649 โทรสาร 043992649

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนนาภูพิทยาคม