โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารทุกนาย