โรงเรียนนาภูพิทยาคม กำหนดสอบแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชั้น ป.6 (ในเขตพื้นที่บริการ)

โรงเรียนนาภูพิทยาคม กำหนดสอบแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 (ในเขตพื้นที่บริการ) ประจำปีการศึกษา 2566