วันที่ 18 มีนาคม 2567 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 พร้อมด้วยครูประจำชั้น ได้นำเงินมอบให้โรงเรียนนาภูพิทยาคม