โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอขอบพระคุณตัวแทนมอบเงินจาก สพม.มหาสารคาม