โรงเรียนนาภูพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน