ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2567