โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา