โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ  
นางสาวฉวีวรรณ ศิริสำราญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ