โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ

นางลลิตา ปอศิริ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ