โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ

นายสดุดี  จีระออน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ