โรงเรียนนาภูพิทยาคม พร้อมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

... โรงเรียนนาภูพิทยาคม ...
.... พร้อมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้นโยบายความปลอดภัยของนักเรียนและการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเหมาะสมต่อไป ....