โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566