สรุปจำนวนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนนาภูพิทยาคม