โรงเรียนนาภูพิทยาคมจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 25 มีนาคม 2566