ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.2566