โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน

   โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “กีฬาสี” ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 25, 28, 29 ธันวาคม 2563 จัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนนาภูพิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนายสุกิจ จันทะนุย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา กรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และแสตนด์เชียร์ รวมถึงการแข่งขันฟุตบอล 11 คน นัดพิเศษระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนนาภูพิทยาคม พบกับทีมศิษย์เก่า VIP โรงเรียนนาภูพิทยาคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและศิษย์เก่า

กดที่นี่เพื่อดูรูปภาพ