โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและแนะแนวศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและแนะแนวศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำโดยผู้อำนวยการรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม
สิบเอกวิชชากร ยงไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3 และกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กดที่นี่เพื่อดูรูปภาพ