โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ KKU Pisa-like โดยโครงการ KKU Smart Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ KKU Pisa-like โดยโครงการ KKU Smart Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี
นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม
สิบเอกวิชชากร ยงไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม
ได้เข้ามาเยี่ยมชมและกำกับติดตามการสอบผ่านระบบออนไลน์ครั้งนี้
กดที่นี่เพื่อดูรูปภาพ