โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนนาภูพิทยาคม

กดที่นี่เพื่อดูรูปภาพ