โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ หอประชุม โรงเรียนนาภูพิทยาคม