โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้ชี้แจงการดำเนินมาตรการของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการนี้ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนต่อ ชั้น ม.1, ม.4 และมอบทุนการศึกษาจากคณะศิษย์เก่า ชั้น ม.2,3,5,6 พร้อมทั้งแจ้งข่าวสาร รับผลการเรียน โดยทางโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของป้องกันโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามอย่างเข้มงวด