โรงเรียนนาภูพิทยาคม รับมอบทุนการศึกษา จากคณะศิษย์เก่าและผู้ใหญ่ใจดี วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และขอบคุณ คณะศิษย์เก่าและผู้ใหญ่ใจดี พร้อมคณะ ในโอกาสสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนนาภูพิทยคม จำนวน 65 ทุน มูลค่าทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อร่วมสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้สานต่อความสำเร็จเป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมต่อไป ทั้งนี้ มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนนาภูพิทยาคม

รูปภาพเพิ่มเติม  
https://photos.app.goo.gl/8mL3C2j9Q7jegWZV6