โรงเรียนนาภูพิทยคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนนาภูพิทยคม นำโดย นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา แสดงความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและโรงเรียน โดยมีกิจกรรมแสดงความยินดีระหว่างพี่กับน้องชาวนาภูพิทย์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือ

รูปภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/sYGhguPe2MBhHNhS6