ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายศรีวิกร จำปามูล
ตำแหน่งครู