ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางอักษรศรี อุทปา
ตำแหน่งครู