ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายบุญมาก จันทะนุย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว