ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางพรายนภา ปินะเก
ตำแหน่งครู