ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายรณกฤต รินทะชัย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม