ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายมนัสชัย เทียงปา
ตำแหน่งครู